غبارروبی مزار شهدای گمنام فدک

۲۹ اسفند ۱۳۹۹
مراسم غبارروبی مزار شهدای گمنام و یادمان شهدای غواص عصر روز پنجشنبه در بوستان فدک برگزار شد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/7bk