چهارشنبه آخرسال در ستاد فرماندهی آتش نشانی

۲۶ اسفند ۱۳۹۹
آتش‌نشانان در ستاد فرماندهی آتش‌نشانی تهران در شب چهارشنبه آخر سال هر لحظه مشغول پاسخگویی تلفنی به شهروندان بوده تا هیچ تماسی پشت خط نماند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2zc