حرکت کاروان نوروزی در محله های شمال شرق تهران

۲۵ اسفند ۱۳۹۹
با توجه به مسئله کرونا کاروان نوروزی سین سلامت به منظور هشدار و آموزش مسائل مربوط به مبارزه با کرونا طراحی شده است؛ که در کاروان نوروزی و سین سلامتی چند عروسک با ماسک و در دست داشتن تابلوهای آموزشی حرکت می‌کنند و در این کاروان از چند نماد سفره هفت سین که نشانه سلامتی هستند نیز استفاده می‌شود.
علی آل عمران
https://www.tehranpicture.ir/u/7vz