اجرای طرح استقبال از نوروز ۱۴۰۰ در منطقه 8

۲۵ اسفند ۱۳۹۹
با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال اجرای طرح ویژه استقبال از نوروز 1400در قالب فعالیت های مختلف خدمات شهری، منطقه 8 پاکسازی و آراسته شد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/7rc