جشنواره تخم مرغ های نوروزی

۲۳ اسفند ۱۳۹۹
با نزدیک شدن به نوروز 1400 هنرمندان منتخب جشنواره تخم مرغ های نوروزی در منطقه 8 آثار خود را برای نمایش در سطح شهر آماده می کنند.
محمد رضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/2bd