آیین رونمایی از نخستین فروشگاه دیواری کشور توسط فروشگاه شهروند

۲۶ تیر ۱۳۹۵
صبح شنبه 26 تیر آیین رونمایی از نخستین فروشگاه دیواری کشور و افتتاح فروشگاه شهروند برج میلاد تهران یرگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/528