اختتامیه دومین لیگ فوتبال و لیگ داژبال(ویژه کودکان کار)

۱۰ اسفند ۱۳۹۹
اختتامیه دومین لیگ فوتبال پسران آینده ساز و اولین لیگ داژبال دختران تلاشگر(ویژه کودکان کار) یکشنبه 10 اسفند 1399 در بوستان شوش برگزار شد.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/5qa