پویش سه شنبه های بدون خودرو در منطقه 8

۲۸ بهمن ۱۳۹۹
پویش سه شنبه های بدون خودرو صبح امروز با حضور شهردار منطقه 8 و جمعی از مدیران برگزار شد و در ادامه از کلینیگ گل و گیاه این منطقه بازدید بعمل آمد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/70o