خدمات شهرداری تهران در پایان راهپیمایی ۲۲ بهمن

۲۲ بهمن ۱۳۹۹
نیروهای خدمات شهری شهرداری تهران در پایان مراسم راهپیمایی یوم الله 22 بهمن، شهر را برای تردد راحت تر شهروندان آماده میکند.
شایان محرابی - سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/3sh