نورافشانی میدان امام حسین به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

۲۲ بهمن ۱۳۹۹
میدان امام حسین تهران به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی راس ساعت ٢١ همزمان با بانک الله اکبر نورافشانی شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6qi