نورافشانی برج میلاد به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی

۲۱ بهمن ۱۳۹۹
برج میلاد تهران به مناسب سالروز پیروزی انقلاب اسلامی راس ساعت ٢١ همزمان با بانک الله اکبر نورافشانی شد.
محمد دلکش
https://www.tehranpicture.ir/u/2o9