نمایش کسوف‎

۲۳ تیر ۱۳۹۵
نمایش کسوف نوشته ایوب آقاخانی و کارگردانی حمیدرضا آدرنگ در تماشاخانه باران روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/48w