نمایش مجلس ضربت خوردن‎

۲۲ تیر ۱۳۹۵
نمایش مجلس ضربت خوردن به نویسندگی بهرام بیضایی و کارگردانی محمد ذحمانیان در تالار اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6qb