آذین بندی معابر منطقه 8 به مناسبت دهه فجر

۱۳ بهمن ۱۳۹۹
به مناسبت گرامی داشت ایام الله دهه فجر آذین بندی میادین و معابر، پل های شهر از جمله سطح منطقه8 آغاز شده است و گوشه گوشه شهر پر شده است از بوی انقلاب و تولد انقلابی که در اوج قدرت و اقتدار است.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/5q4