برگزیدگان بخش فیلم اولین دوره جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده

۱۲ بهمن ۱۳۹۹
درنخستین جشنواره شهر آماده، برگزیدگان بخش فیلم عبارتند از فیلم «رویای ناکام» به کارگردانی احسان سنائی راد، «سولاریا» به کارگردانی سعید نجاتی، «چهار ستون» به کارگردانی محسن نجفی مهری، «نوعی دیگر از ویروس» به کارگردانی انوشا مقدم پور، «بی تیمار» به کارگردانی سحر جعفری راد و «بر آب رفته» به کارگردانی مصطفی همدرسی هستند.
| ویدئو | برگزیدگان بخش فیلم اولین دوره جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده
https://www.tehranpicture.ir/u/59a