برندگان بخش عکس اولین دوره جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده

۱۲ بهمن ۱۳۹۹
درنخستین جشنواره شهر آماده ، در بخش عکس، برگزیدگان بدون اولویت به ترتیب زیر اعلام شد: مجتبی عرب زاده، احمد بلباسی، سعید قاسمی، عبدالله صفا، کیوان جعفری، مینا نوعی، بهمن زارعی، زهرا راد، پوریا ترابی، محمد رضایی، عرفان کوچاری، سیدمحمود حسینی و برگزیده ویژه تهران ستاره سرداری بود.
| ویدئو | برندگان بخش عکس اولین دوره جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده
https://www.tehranpicture.ir/u/3d1