داوری اولین دوره جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده

۱۲ بهمن ۱۳۹۹
داوران این جشنواره عبارت بودند از: محمود کلاری، اسماعیل عباسی، نرگس آبیار، ساعد نیک‌ذات و ساتیار امامی.
| ویدئو | داوری اولین دوره جشنواره عکس و فیلم کوتاه شهر آماده
https://www.tehranpicture.ir/u/2kr