بازدید مدیران شهری از نمایشگاه تهران 1400

۸ بهمن ۱۳۹۹
ظهر امروز چهارشنبه 8 بهمن 1399 جمعی از مدیران شهری و شهرداران مناطق 22 گانه تهران، با حضور در مرکز همایش های بین المللی برج میلاد تهران از نمایشگاه تهران 1400 بازدید کردند.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/7vy