دریاچه سد لتیان

۲۲ تیر ۱۳۹۵
دریاچه سد لتیان ، با فاصله ی چند کیلومتری در شمال شرق تهران ، منطقه ایست که کمتر مورد توجه مردم تهران برای گردشگری قرار گرفته است.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/45q