بازدید صبحگاهی سرپرست منطقه ۸، از پروژه‌های عمرانی منطقه

۴ بهمن ۱۳۹۹
مسعود رنجبریان سرپرست شهرداری منطقه۸،به همراه جمعی از معاونین، شهرداران نواحی و روسای ادارات از پروژه های در دست اقدام منطقه در جهت تسریع و بهبود روند پروژه ها بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند اجرا ، مراحل پیشرفت پروژه ها همچنین بررسی موانع و مشکلات آنها قرار گرفت.
محمد رضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/4f7