پلاسکو؛ چهار سال پس از حادثه

۳۰ دی ۱۳۹۹
پس از گذشت نزدیک به چهار سال از فاجعه پلاسکو، ساختمان جدیدی در همان نقطه سربرآورده است، ساختمانی که گرچه انتقادهای زیادی به جانمایی آن وارد شده؛ اما دستکم کسبه پلاسکو را دوباره به خانه‌شان آورده است.
حمیدرضا درجاتی - محسن دانک
https://www.tehranpicture.ir/u/3ha