آیین بهره برداری از 43 دستگاه واگن مترو

۲۱ تیر ۱۳۹۵
صبح دوشنبه 21 تیر آیین بهره برداری از 43 دستگاه واگن مترو با حضور شهردار تهران برگزار شد
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/7w7