جمعه ‌بازار پروانه

۱۹ دی ۱۳۹۹
جمعه ‌بازار پروانه که پیش از این در پارکینگ طبقاتی پروانه واقع در خیابان جمهوری دایر بود، پس از بسته بودن یک ساله خود به دلایل مختلف از جمعه بیماری کرونا و نا ایمن بودن ساختمان، به محل جدید خود در باغ هنر اراضی عباس آباد آغاز بکار کرده است تا زنده یاد "بهنام اتابکی" که نقش زیادی در ساماندهی این مجموعه داشت و اگر آن گروه منسجم در آن دوره عمل نمی کرد و پشتیبانی نمی شد خیلی از این اتفاقات خوب نمی افتاد در خاطر مردم زنده بماند.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/2qw