بازدید مصطفی سلیمی از پروژه های منطقه هشت

۱۷ دی ۱۳۹۹
صبح امروز 17 دی 1399 مصطفی سلیمی معاون امور مناطق شهرداری تهران به همراه تنی چند از مدیران شهری از پروژه های منطقه هشت بازدید کردند.
مهدی آقابابایی-محمد رضا عبدالطیفی
https://www.tehranpicture.ir/u/3la