نمایشنامه خوانی او فقط خسته بود‎

۲۰ تیر ۱۳۹۵
نمایشنامه او فقط خسته بود نوشته و کار فرهاد مهرخیرانی توسط گروهی از هنرجویان تئاتر در تماشاخانه باران خوانش شد.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/69l