گرافیتی های عباس کیارستمی

۲۰ تیر ۱۳۹۵
هنرمندان گرافیتی تهرانی به نشان احترام به روح بزرگمرد سینمای ایران وجهان استاد عباس کیارستمی، پرتره ای از ایشان را بر دیوارهای خیابان ولیعصر منقوش کردند.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/4z5