حال و هوای بارانی میدان هفت حوض

۲۹ آذر ۱۳۹۹
بارش باران در آخرین روزهای پاییز هوای مطبوع و مناظر زیبایی در شهر بوجود آورده است.میدان هفت حوض هم از این قاعده مستثنا نیست و این روزها با طبیعت پاییزی زیبای خود جلوه خاصی به منطقه 8 داده است.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/47u