مانور عملیات برف روبی شهرداری منطقه 8

۲۴ آذر ۱۳۹۹
مانور خودرویی عملیات برف روبی شهرداری تهران در منطقه 8 باحضور جمعی از مدیران شهری برگزار شد.
مهدی آقابابایی
https://www.tehranpicture.ir/u/79h