برف زمستانی پارک جمشیدیه

۴ دی ۱۳۹۹
در پی بارش های برف در ارتفاعات شهر تهران پارک جمشیدیه در شمال پایتخت چهره زمستانی به خود گرفته است.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/2c6