آخرین افطار ماه رمضان در کنار آتش نشانان شهر‎

۱۶ تیر ۱۳۹۵
آتش نشانان روز آخر ماه رمضان را در کنار هم افطار کردند.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/6oi