مراسم درختکاری و افتتاح پروژه۱۰۲۰هکتاری کمربند سبز پیرامون شهر

۱۸ اسفند ۱۳۹۳
مراسم درختکاری و افتتاح پروژه۱۰۲۰هکتاری کمربند سبز پیرامون شهر تهران ،امروز دوشنبه ۱۸ اسفندماه با حضور شهردار محترم تهران،تعدادی از سفرای کشورهای خارجی برگزار شد .
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/2fh