نشست خبری جشنواره «شهر آماده»

۴ آذر ۱۳۹۹
نخستین جشنواره «شهر آماده» با موضوع پیشگیری از بحران و توجه به چگونگی تاسیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در تهران، از ۷ آذر تا ۵ دی، سالروز زلزله بم، برگزار و اختتامیه آن، روز ۳۰ دی، سالروز حادثه پلاسکو، انجام می‌شود.
| ویدئو | نشست خبری جشنواره «شهر آماده»
https://www.tehranpicture.ir/u/4vp