بازدید شهردار تهران از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان

۱۴ آبان ۱۳۹۹
دکتر پیروز حناچی شهردار تهران چهارشنبه 14 آبان 1399 به همراه مهندس صفا صبوری دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و الهام فخاری عضو شورای شهر تهران, از پروژه کانال شماره یک بزرگراه آزادگان بازدید به عمل آوردند.
مجتبی عرب زاده
https://www.tehranpicture.ir/u/353