نماز عید فطر در امامزاده صالح(ع)

۱۶ تیر ۱۳۹۵
نماز عید فطر با حضور مردم مومن تهران در صحن امامزاده صالح(ع) برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/5fm