توزیع وقایع تهرانیه در متروی تهران

۱۷ اسفند ۱۳۹۳
توزیع روزنامه طنز وقایع تهرانیه در مترو توسط مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران . این روزنامه هرروز صبح در ایستگاه های مترو پخش میشود.
وحید شیخی
https://www.tehranpicture.ir/u/7b0