بازدید شهردار تهران از همراه سرای مرکز طبی کودک

۸ آبان ۱۳۹۹
پیروز حناچی شهردار تهران صبح امروز پنجشنبه 8 آبان 1399 با حضور در همراه سرای مرکز طبی کودک از بخش های مختلف آن بازدید به عمل آورد.
سعید ربیعی
https://www.tehranpicture.ir/u/56p