تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی

۲۸ مهر ۱۳۹۹
عصر پنج شنبه 24 مهر1399 و همزمان با چهل و نهمین سال گشایش برج آزادی تور عکاسی از این مجموعه فرهنگی هنری با حضور جمعی از عکاسان و اساتید عکاسی برگزار شد.
| ویدئو | تور عکاسی از مجموعه فرهنگی برج آزادی
https://www.tehranpicture.ir/u/6gd