باغ پرندگان فاز دوم

۲۶ مهر ۱۳۹۹
بزرگترین باغ پرندگان خاورمیانه با مساحت کل 22 هکتار و با بیش از 6هزار پرنده میزبان علاقه مندان است. فاز دوم این باغ هم برای پرنده های پروازی و در مساحت 1/8هکتار و به ارتفاع 50 متر با سقف وجداره توری به تازگی افتتاح شده است.
حمید رضا درجاتی
https://www.tehranpicture.ir/u/4iw