لقمه های مهربانی در محله دولتخواه‎

۱۵ تیر ۱۳۹۵
پخش غذا برای افطار یک لقمه مهربانی در محله دولتخواه‎ برگزار شد.
حسین افخمی
https://www.tehranpicture.ir/u/6t2