دویست و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران

۱۵ تیر ۱۳۹۵
صبح سه شنبه 15 تیر دویست و هفتاد و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد
https://www.tehranpicture.ir/u/7m6