مراسم ورود ماشین حفار به ایستگاه B7 خط 7مترو

۱۴ تیر ۱۳۹۵
امروز عصر مراسم ورود ماشین حفار به ایستگاه B7 خط 7مترو تهران با حضور آقای هابیل درویش، مدیرعامل شرکت متروی تهران برگزار شد.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/33y