بازدید کودکان دبستانی از شهرداری منطقه 7

۱۴ تیر ۱۳۹۵
صبح دوشنبه 14 تیر به مناسبت روز شهرداریها کودکان دبستانی از شهرداری منطقه 7 بازدید و با دکتر طلوعی،شهردار منطقه دیدار و گفتگو کردند
امیر حدیدی
https://www.tehranpicture.ir/u/5sn