اولین نمایشگاه موزه ملی ایمنی و آتش نشانی

۶ مهر ۱۳۹۹
این نمایشگاه به مناسبت گرامیداشت هفتم مهر روز ایمنی و آتش نشانی از روز اول مهر ماه در سکوی دید باز برج میلاد فعالیت خود را آغاز کرده است و به مدت ۱۰ روز ادامه دارد.
مرضیه نورعلی
https://www.tehranpicture.ir/u/6bp