نمایش ترنسمیترها‎

۱۴ تیر ۱۳۹۵
نمایش ترنسمیترها به کارگردانی حمیدرضا مهنانی و با بازی سعید سالمی شیده بیگ و حمیدرضا مهنانی در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/6q9