دیدار تدارکاتی استقلال و امید استقلال در کمپ حجازی

۱۴ تیر ۱۳۹۵
استقلال در دیداری در کمپ مرحوم ناصر حجازی به مصاف امیدهای استقلال رفت.
مسعود اکبری
https://www.tehranpicture.ir/u/9ue