چشمان باز و بسته

۱۹ شهریور ۱۳۹۹
با تصمیم وزارت آموزش و پرورش مدارس پایه های مختلف آرام آرام در حال بازگشایی هستند، تصمیمی که در شرایط حال حاضر تهران که در آن وضعیت قرمز کرونایی وجود دارد، به نظر عجولانه و با چشمان بسته گرفته شده است. . تدوین: حمید رضا درجاتی عکاس: مجتبی عرب زاده
چشمان باز و بسته
https://www.tehranpicture.ir/u/3zf