موزه آستان حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)

۱۳ تیر ۱۳۹۵
آستان مقدّس حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) در بهمن ماه سال 1373 شمسی به همّت تولیت محترم آستان مقدّس حضرت آیت الله محمّدی ری شهری با توجه به اهمیّت تاریخی ری، جهت عرضه آثار اختصاص یافت که پذیرای انبوه کثیری از زائران علاقمند گردید.
احمد آقاسیانی
https://www.tehranpicture.ir/u/29k