نمایش دپوتات

۱۳ تیر ۱۳۹۵
نمایش دپوتات به کارگردانی اتابک نادری و با بازیگران جدید در ماه مبارک رمضان در تالار ایوان شمس دوباره روی صحنه رفته است.
میلاد بهشتی
https://www.tehranpicture.ir/u/5v4