مراسم شام غریبان در میدان امام حسین(ع)

۱۰ شهریور ۱۳۹۹
آیین شام غریبان حسینی در میان حزن و اندوه سوگواران سیدالشهدا (ع) با روشن شدن شمع ها و برگزاری مراسم عزاداری در میدان امام حسین (ع) برگزار شد.
شایان محرابی
https://www.tehranpicture.ir/u/4z1