باغ موزه قصر در ایام نوروز

۹ فروردین ۱۳۹۴
سبحان فرج ون
https://www.tehranpicture.ir/u/4qi